• Українська Республіканська Партія
  • Українська Республіканська Партія
  • Українська Республіканська Партія
  • Українська Республіканська Партія
  • Українська Республіканська Партія
  • Українська Республіканська Партія
Цілі наші шляхетні і відкриті, засоби наші чесні і мирні. Ми переможемо!
ПЕРША УКРАЇНСЬКА ПАРТІЯ СУЧАСНОСТІ

Роздуми селянина про республіку.


Роздуми селянина про республіку.


Зважаю на критичні зауваження та пропозиції, але маю сказати, що критикувати можна любий документ і це правильно. У кожного може бути свій погляд на проблему і шляхи її вирішення, але Конституція — це документ для усіх. Прийнята під дулом автомата конституція не буде соціальними договором, тому я іду шляхом внесення своїх поглядів на окремі положення діючої конституції. Це просто роздуми, а не юридичний документ. Такі документи мають розробляти фахівці, а я викладаю свої особисті погляди, виходячи з власного досвіду.

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ
Місцеве самоврядування є правом територіальної громади - жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста - самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України. 
Територіальні громади можуть утворювати добровільні об'єднання поза межами адміністративно-територіальних одиниць. Об'єднання декількох територіальних громад носить назву мікрорегіон, а об'єднання мікрорегіонів називається макрорегіон. 
Особливості здійснення місцевого самоврядування в столиці України визначається окремим законом.
Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи.
Основним документом територіальної громади та їх об'єднань є Статут територіальної громади або Статут об'єднання територіальних громад. Статут територіальної громади та об'єднання територіальних громад приймається місцевим референдумом і є місцевим документом прямої дії, обов'язковим до виконання усіма мешканцями, які проживають на відповідній території. 
Питання організації управління районами в містах відноситься до компетенції відповідних міських рад.
Сільські, селищні, міські ради, за ініціативою жителів створюють шкільні райони, як орган самоорганізації громадян і наділяють їх частиною власної компетенції, фінансів, майна.
До складу сільської, селищної, міської ради входять депутати, які обираються шляхом таємного голосування. Висування кандидатів відбувається на зборах мешканців вулиці, району або окремого будинку в кількості 1 кандидат від 1000 - 1500 мешканців. Кожні два роки відбувається ротація 33% складу відповідної ради. Депутатом можна бути тільки одну повну каденцію відповідної ради.
До складу районної ради обираються депутати від територіальних громад за квотою представництва 1 депутат від 2500-3000 мешканців та один представник від кожної територіальної громади. Склад ради оновлюється кожні 2 роки в кількості 33% від складу ради.
До складу обласної ради обираються депутати за квотою 1 депутат від 10000-15000 мешканців та 1 представник від кожного району. Склад ради оновлюється кожні 2 роки в кількості 33% від складу ради.
Відкликання депутата, який втратив довіру виборців, відбувається в порядку висунення кандидатів на зборах мешканців відповідного рівня. Рішення зборів є підставою для складання мандату і оскарженню в судах не підлягає.
Територіальні громади наймають на роботу керівника виконавчого органу місцевої ради, який очолює виконавчий орган ради. Головує на засіданнях ради голова ради, який обирається радою на термін два роки. Голова ради може бути усунений від обов'язків раніше двома третинами голосів депутатів. 
Чергові вибори сільських, селищних, обласних рад відбуваються в останню неділю жовтня. 
Статус голів, депутатів і виконавчих органів відповідної ради визначається Статутом територіальної громади або Статутом об'єднання територіальних громад відповідного рівня. 
Районні та обласні ради утворюють виконавчі комітети. Членами виконавчого комітету районної ради є представники від кожної територіальної громади. Членами виконавчого комітету обласної ради є представники від кожного району. Виконавчі комітети утворюють управління та відділи згідно з повноваженнями, визначеними законодавством та статутами громад. Очолює виконавчий комітет голова, який наймається на роботу виконавчим комітетом на термін каденції відповідної ради. 
Голова районної та голова обласної ради обираються відповідною радою на термін каденції ради. Депутати та голови рад усіх рівнів не мають жодних привілеїв та пільг. 
Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об'єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад.
Територіальні громади сіл, селищ і міст можуть об'єднувати на договірних засадах об'єкти комунальної власності, а також кошти бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, організацій і установ, створювати для цього відповідні органи і служби.
Органам місцевого самоврядування можуть надаватися законом окремі повноваження органів виконавчої влади. Держава фінансує здійснення цих повноважень у повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України або шляхом віднесення до місцевого бюджету у встановленому законом порядку окремих загальнодержавних податків, передає органам місцевого самоврядування відповідні об'єкти державної власності.
Органи місцевого самоврядування з питань здійснення ними повноважень органів виконавчої влади підконтрольні відповідним органам виконавчої влади.
Органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом, приймають рішення, які є обов'язковими до виконання на відповідній території.
Рішення органів місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції чи законам України зупиняються у встановленому законом порядку з одночасним зверненням до суду.
Права місцевого самоврядування захищаються в судовому порядку.
Інші питання організації місцевого самоврядування, формування, діяльності та відповідальності органів місцевого самоврядування визначаються законом.
Взаємовідносини органів місцевого самоврядування, добровільних об'єднань, районних та обласних рад врегульовуються законом, відповідними статутами та договорами.

 

 

 

  Українська Республіканська Партія - офіційний сайт
Всі матеріали на сайті захищені згідно законодавства України