• Українська Республіканська Партія
  • Українська Республіканська Партія
  • Українська Республіканська Партія
  • Українська Республіканська Партія
  • Українська Республіканська Партія
  • Українська Республіканська Партія
Цілі наші шляхетні і відкриті, засоби наші чесні і мирні. Ми переможемо!
ПЕРША УКРАЇНСЬКА ПАРТІЯ СУЧАСНОСТІ

Serhij D?erd?: Bez Ukrajiny nie je Rusko imp?riom!


Serhij D?erd?:"Bez Ukrajiny nie je Rusko impériom!"

Сергій Джердж: "Росія не є імперією без України"

Київ / Bratislava 16 січня (TASR) - це справжня російсько-українська війна - слово «конфлікт» не відображає реальну ситуацію, це війна в активній фазі. Інколи спрацювує угода про припинення вогню, але ми маємо лінію фронту 500 кілометрів завждовжки і в будь-який час в різних місцях відбувається ескалація військової активності. Так в інтерв'ю для TASR про ситуацію на Донбасі заявив голова Української республіканської партії, голова Громадської Ліги «Україна-НАТО» Сергій Джердж.

http://www.teraz.sk/zahranicie/sef-obcianskej-ligy-ukrajina-nato-bez/303111-clanok.html

Ukrajinci pod?a šéfa Ob?ianskej ligy Ukrajina-NATO Serhija D?erd?a dnes akceptujú fakt, ?e sú vo vojne, s vä?šou trpezlivos?ou. Na za?iatku vojny to však bolo ?a?ké.

Kyjev/Bratislava 16. januára (TASR) – Je to skuto?ná rusko-ukrajinská vojna - slovo "konflikt" neodrá?a reálnu situáciu, je to vojna v aktívnej fáze. Niekedy dochádza k prímeriu, ale máme tam frontovú líniu dlhú 500 kilometrov a kedyko?vek na rôznych miestach dochádza k eskalácii aktivity. Takto zhodnotil v rozhovore pre TASR situáciu v Donbase šéf Ob?ianskej ligy Ukrajina-NATO Serhij D?erd?.

"zamrznutom konflikte" sa pod?a neho nedá ešte hovori?. Poznamenal, ?e Špeciálna pozorovate?ská misia (SMM) Organizácie pre bezpe?nos? a spoluprácu v Európe (OBSE) zaznamenala v roku 2017 vyše 400.000 prípadov porušenia prímeria, ?i?e "nezákonného ostre?ovania".

"Štyristotisíc prípadov ostre?ovania za 365 dní je 1096 prípadov ostre?ovania denne. Je to zmrazený konflikt? Samozrejme, ?e nie je," konštatoval D?erd?.

Ukrajinci pod?a neho dnes akceptujú fakt, ?e sú vo vojne, s vä?šou trpezlivos?ou. Na za?iatku vojny to však bolo ?a?ké. "Bolo ?a?ké pochopi?, ?o sa deje a ?o od nás Rusi chcú. Bolo pre nás ?a?ké vidie? to?ko zabitých a zranených ?udí vo vojne. Po?et vnútorne vysídlených osôb dosiahol a? 1,5 milióna. Po Revolúcii dôstojnosti to bolo ?a?ké, preto?e my všetci na Ukrajine sme sa po?as tohto ve?mi ?a?kého obdobia ve?mi psychicky vy?erpali. Preto sa dnes k tomu staviame s vä?šou trpezlivos?ou, preto?e vieme, kto je náš nepriate?. Po?as všetkých nocí ?udia vo všeobecnosti nemyslia na vojnu, to je môj názor. Avšak pre rodiny, ktoré majú vo vojne vojaka, alebo ktoré prišli v nej o príbuzných, ide o otvorené bolesti," povedal Ob?ianskej ligy Ukrajina-NATO.

Pod?a neho Ukrajina zatia? nemá dostato?nú podporu zo Západu. Kyjev však dúfa v dve veci: "Prvou sú silné ekonomické sankcie vo?i Rusku, a to je mierový spôsob, preto?e vojaci v ?ase sankcií ešte ?ijú. A po druhé, potrebujeme nakúpi? alebo dosta? smrtiace zbrane a muníciu pre našu armádu."

Konštatoval, ?e Rusko pokra?uje v hybridnej vojne proti Ukrajine a proti Západu. "Rusko chce destabilizova? Ukrajinu zvnútra. Vyhadzuje do povetria autá s našimi vojakmi, dokonca aj v Kyjeve, sponzoruje protivládnu ?innos? at?. A, samozrejme, vedie brutálnu informa?nú vojnu proti Ukrajine, USA a NATO," uviedol D?erd?.

Pokia? ide o perspektívnu Ukrajiny v NATO, ale aj EÚ, "pre nás to je hlavná cesta a perspektíva," vysvetlil. Západ musí pod?a neho pochopi?, ?e odstrašovanie a odolávanie Rusku je efektívnejšie spolu s Ukrajinou. "Bez Ukrajiny nie je Rusko impériom," dodal šéf Ob?ianskej ligy Ukrajina-NATO.

 

http://www.topky.sk/cl/11/1683335/Bez-Ukrajiny-nie-je-Rusko-imperiom--tvrdi-sef-Obcianskej-ligy-Ukrajina-NATO

Bez Ukrajiny nie je Rusko impériom, tvrdí šéf Ob?ianskej ligy Ukrajina-NATO

KYJEV/BRATISLAVA – Je to skuto?ná rusko-ukrajinská vojna - slovo "konflikt" neodrá?a reálnu situáciu, je to vojna v aktívnej fáze. Niekedy dochádza k prímeriu, ale máme tam frontovú líniu dlhú 500 kilometrov a kedyko?vek na rôznych miestach dochádza k eskalácii aktivity. Takto zhodnotil v rozhovore situáciu v Donbase šéf Ob?ianskej ligy Ukrajina-NATO Serhij D?erd?.

 

O "zamrznutom konflikte" sa pod?a neho nedá ešte hovori?. Poznamenal, ?e Špeciálna pozorovate?ská misia (SMM) Organizácie pre bezpe?nos? a spoluprácu v Európe (OBSE) zaznamenala v roku 2017 vyše 400.000 prípadov porušenia prímeria, ?i?e "nezákonného ostre?ovania" "Štyristotisíc prípadov ostre?ovania za 365 dní je 1096 prípadov ostre?ovania denne. Je to zmrazený konflikt? Samozrejme, ?e nie je," konštatoval D?erd?.

Ukrajinci pod?a neho dnes akceptujú fakt, ?e sú vo vojne, s vä?šou trpezlivos?ou. Na za?iatku vojny to však bolo ?a?ké. "Bolo ?a?ké pochopi?, ?o sa deje a ?o od nás Rusi chcú. Bolo pre nás ?a?ké vidie? to?ko zabitých a zranených ?udí vo vojne. Po?et vnútorne vysídlených osôb dosiahol a? 1,5 milióna. Po Revolúcii dôstojnosti to bolo ?a?ké, preto?e my všetci na Ukrajine sme sa po?as tohto ve?mi ?a?kého obdobia ve?mi psychicky vy?erpali. Preto sa dnes k tomu staviame s vä?šou trpezlivos?ou, preto?e vieme, kto je náš nepriate?. Po?as všetkých nocí ?udia vo všeobecnosti nemyslia na vojnu, to je môj názor. Avšak pre rodiny, ktoré majú vo vojne vojaka, alebo ktoré prišli v nej o príbuzných, ide o otvorené bolesti," povedal Ob?ianskej ligy Ukrajina-NATO.

Pod?a neho Ukrajina zatia? nemá dostato?nú podporu zo Západu. Kyjev však dúfa v dve veci: "Prvou sú silné ekonomické sankcie vo?i Rusku, a to je mierový spôsob, preto?e vojaci v ?ase sankcií ešte ?ijú. A po druhé, potrebujeme nakúpi? alebo dosta? smrtiace zbrane a muKonštatoval, ?e Rusko pokra?uje v hybridnej vojne proti Ukrajine a proti Západu. "Rusko chce destabilizova? Ukrajinu zvnútra. Vyhadzuje do povetria autá s našimi vojakmi, dokonca aj v Kyjeve, sponzoruje protivládnu ?innos? at?. A, samozrejme, vedie brutálnu informa?nú vojnu proti Ukrajine, USA a NATO," uviedol D?erd?.

Pokia? ide o perspektívnu Ukrajiny v NATO, ale aj EÚ, "pre nás to je hlavná cesta a perspektíva," vysvetlil. Západ musí pod?a neho pochopi?, ?e odstrašovanie a odolávanie Rusku je efektívnejšie spolu s Ukrajinou. "Bez Ukrajiny nie je Rusko impériom," dodal šéf Ob?ianskej ligy Ukrajina-NATO.Українська Республіканська Партія - офіційний сайт
Всі матеріали на сайті захищені згідно законодавства України